Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Đỗ Ngọc Thanh
Đỗ Ngọc Thanh

Số thẻ Hội viên: HAN101237002

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-04-2025

Số thẻ HDV: 101237002

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-05-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Việt Nam

Năm kinh nghiệm: 6 năm

1

Lê Đình Ban
Lê Đình Ban

Số thẻ Hội viên: HAN101237585

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-04-2025

Số thẻ HDV: 101237585

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-09-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 8 năm

2

Huỳnh Mạnh Huy
Huỳnh Mạnh Huy

Số thẻ Hội viên: HAN179246923

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-04-2025

Số thẻ HDV: 179246923

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 21-09-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiến Anh, Hàn

Năm kinh nghiệm: 4 năm

3

Đoàn Văn Trong
Đoàn Văn Trong

Số thẻ Hội viên: HAN201192959

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-03-2025

Số thẻ HDV: 201192959

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 14-08-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Không

Năm kinh nghiệm: 7 năm

4

Nguyễn văn Nguyên
Nguyễn văn Nguyên

Số thẻ Hội viên: HAN101216361

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-03-2025

Số thẻ HDV: 101216361

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-12-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

5

Bùi xuân tình
Bùi xuân tình

Số thẻ Hội viên: HAN222120151

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-05-2025

Số thẻ HDV: 222120151

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 25-07-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 11 năm

6

Đỗ Vũ Trung Đức
Đỗ Vũ Trung Đức

Số thẻ Hội viên: HAN201244677

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-03-2025

Số thẻ HDV: 201244677

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 06-10-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

7

Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền

Số thẻ Hội viên: HAN130240212

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-03-2025

Số thẻ HDV: 130240212

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-04-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 1 năm

8

Trần Thị Cường
Trần Thị Cường

Số thẻ Hội viên: HAN138220184

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-03-2025

Số thẻ HDV: 138220184

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-04-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Phạm Văn Học
Phạm Văn Học

Số thẻ Hội viên: HAN133230491

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-03-2025

Số thẻ HDV: 133230491

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 31-01-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 01 năm

10

Nguyễn Đức Thành
Nguyễn Đức Thành

Số thẻ Hội viên: HAN130200186

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-03-2025

Số thẻ HDV: 130200186

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-03-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 3 năm

11

Tống Viết Toan
Tống Viết Toan

Số thẻ Hội viên: HAN101112008

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-03-2025

Số thẻ HDV: 101112008

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-11-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

12