Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Số thẻ Hội viên: HAN101237466

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-03-2025

Số thẻ HDV: 101237466

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-08-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 1 năm

1

Đặng Huy Hoàng
Đặng Huy Hoàng

Số thẻ Hội viên: HAN126100116

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-02-2025

Số thẻ HDV: 126100116

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-06-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng pháp

Năm kinh nghiệm: 15 năm

2

Ngô Doãn Tùng
Ngô Doãn Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN101237444

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-03-2025

Số thẻ HDV: 101237444

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-01-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 3 năm

3

Đỗ Thị Minh Nguyệt
Đỗ Thị Minh Nguyệt

Số thẻ Hội viên: HAN219220274

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-03-2025

Số thẻ HDV: 219220274

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-07-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

4

Bùi Thị Hà
Bùi Thị Hà

Số thẻ Hội viên: HAN101142959

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-03-2025

Số thẻ HDV: 101142959

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-05-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 19 năm

5

Nguyễn Văn Dụ
Nguyễn Văn Dụ

Số thẻ Hội viên: HAN101237537

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-03-2025

Số thẻ HDV: 101237537

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-06-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

6

Cao Hồng Giang
Cao Hồng Giang

Số thẻ Hội viên: HAN101237599

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-03-2025

Số thẻ HDV: 101237599

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-10-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 2 năm

7

Trần Quốc Nam
Trần Quốc Nam

Số thẻ Hội viên: HAN101163400

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-03-2025

Số thẻ HDV: 101163400

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-01-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 15 năm

8

Phạm Đức Hạnh
Phạm Đức Hạnh

Số thẻ Hội viên: HAN101100914

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-03-2025

Số thẻ HDV: 101100914

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-02-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

9

Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong

Số thẻ Hội viên: HAN127240234

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-03-2025

Số thẻ HDV: 127240234

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-11-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 2 năm

10

Đào Thị Phương Loan
Đào Thị Phương Loan

Số thẻ Hội viên: HAN201234120

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-04-2025

Số thẻ HDV: 201234120

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 09-10-2000

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 0 năm

11

Lê Thị Duyên
Lê Thị Duyên

Số thẻ Hội viên: HAN101163438

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-03-2025

Số thẻ HDV: 101163438

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-06-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Năm kinh nghiệm: 11 năm

12