Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Đình Long
Nguyễn Đình Long

Số thẻ Hội viên: HAN101216379

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-04-2025

Số thẻ HDV: 101216379

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-10-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Năm kinh nghiệm: 3 năm

1

Vũ Thị Thanh Thảo
Vũ Thị Thanh Thảo

Số thẻ Hội viên: HAN101174317

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-04-2025

Số thẻ HDV: 101174317

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-10-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 6 năm

2

Phí Mạnh Dũng
Phí Mạnh Dũng

Số thẻ Hội viên: HAN201223785

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-04-2025

Số thẻ HDV: 201223785

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 07-11-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 03 năm

3

Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải

Số thẻ Hội viên: HAN101100752

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-04-2025

Số thẻ HDV: 101100752

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-11-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 19 năm

4

Ngô Đức Duy
Ngô Đức Duy

Số thẻ Hội viên: HAN133120192

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-04-2025

Số thẻ HDV: 133120192

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-01-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 4 năm

5

Kiều Công Đức
Kiều Công Đức

Số thẻ Hội viên: HAN101195184

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 101195184

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-04-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 2 năm

6

Trần Thanh Hoàng
Trần Thanh Hoàng

Số thẻ Hội viên: HAN122231411

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 122231411

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-11-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 05 năm

7

Đào Quang Linh
Đào Quang Linh

Số thẻ Hội viên: HAN101195257

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 101195257

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-09-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

8

Đào Văn Luận
Đào Văn Luận

Số thẻ Hội viên: HAN101101009

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 101101009

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-11-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

9

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải

Số thẻ Hội viên: HAN101173718

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 101173718

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 21-05-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 0 năm

10

Chu Nguyên Hà
Chu Nguyên Hà

Số thẻ Hội viên: HAN101111700

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2025

Số thẻ HDV: 101111700

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-02-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 20 năm

11

Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh

Số thẻ Hội viên: HAN101195196

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 101195196

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-02-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng hàn

Năm kinh nghiệm: 5 năm

12