Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng

Số thẻ Hội viên: HAN201224047

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 201224047

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 28-06-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Vũ Khắc Tuân
Vũ Khắc Tuân

Số thẻ Hội viên: HAN134180187

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 134180187

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-03-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 6 năm

2

Lê Văn Kiên
Lê Văn Kiên

Số thẻ Hội viên: HAN201224080

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 201224080

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 29-07-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Không

Năm kinh nghiệm: 2 năm

3

Đỗ Thị Lành
Đỗ Thị Lành

Số thẻ Hội viên: HAN201223829

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 201223829

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 08-10-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

4

Lê Huỳnh Đức
Lê Huỳnh Đức

Số thẻ Hội viên: HAN201223837

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 201223837

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 31-10-2000

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Khong

Năm kinh nghiệm: 4 năm

5

Vương Thị Ánh Dương
Vương Thị Ánh Dương

Số thẻ Hội viên: HAN201234428

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-04-2025

Số thẻ HDV: 201234428

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 13-01-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 0 năm

6

Hoàng Thị Hương
Hoàng Thị Hương

Số thẻ Hội viên: HAN201172386

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 201172386

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 31-10-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

7

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường

Số thẻ Hội viên: HAN101100944

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-04-2025

Số thẻ HDV: 101100944

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-03-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 2 năm

8

Phạm Thị Minh Phương
Phạm Thị Minh Phương

Số thẻ Hội viên: HAN122180725

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-04-2025

Số thẻ HDV: 122180725

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 5 năm

9

Đào Ngọc Thịnh
Đào Ngọc Thịnh

Số thẻ Hội viên: HAN201213543

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-04-2025

Số thẻ HDV: 201213543

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 16-06-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

10

Hoàng Thị Kim Ngân
Hoàng Thị Kim Ngân

Số thẻ Hội viên: HAN201203442

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 201203442

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-08-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 03 năm

11

Hà Văn Duy
Hà Văn Duy

Số thẻ Hội viên: HAN101237315

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 101237315

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-10-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 0 năm

12