Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Cao Cường

Số thẻ Hội viên: HAN125240176

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-07-2025

Số thẻ HDV: 125240176

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-07-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 18 năm

1

Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú

Số thẻ Hội viên: HAN101100779

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-06-2025

Số thẻ HDV: 101100779

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-01-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

2

Nguyễn Thế Tuân
Nguyễn Thế Tuân

Số thẻ Hội viên: HAN122170534

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-06-2025

Số thẻ HDV: 122170534

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-06-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng trung

Năm kinh nghiệm: 6 năm

3

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My

Số thẻ Hội viên: HAN101248189

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-06-2025

Số thẻ HDV: 101248189

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-01-1970

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 2 năm

4

Dương Đức Trường
Dương Đức Trường

Số thẻ Hội viên: HAN130220200

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-06-2025

Số thẻ HDV: 130220200

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-01-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 0 năm

5

Nguyễn Xuân Trọng
Nguyễn Xuân Trọng

Số thẻ Hội viên: HAN131220122

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-06-2025

Số thẻ HDV: 131220122

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-08-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Không

Năm kinh nghiệm: 0 năm

6

Tạ Duy Thanh
Tạ Duy Thanh

Số thẻ Hội viên: HAN201203291

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-06-2025

Số thẻ HDV: 201203291

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 15-10-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

7

Lưu Quang Vinh
Lưu Quang Vinh

Số thẻ Hội viên: HAN201223842

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-06-2025

Số thẻ HDV: 201223842

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 29-06-2003

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Năm kinh nghiệm: 2 năm

8

Mai Thị Hằng
Mai Thị Hằng

Số thẻ Hội viên: HAN168232044

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-06-2025

Số thẻ HDV: 168232044

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-03-2000

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 1 năm

9

Nguyễn Xuân Đức Vũ
Nguyễn Xuân Đức Vũ

Số thẻ Hội viên: HAN101111823

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101111823

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-10-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc

Năm kinh nghiệm: 10 năm

10

Nguyễn văn duy
Nguyễn văn duy

Số thẻ Hội viên: HAN101163481

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101163481

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-04-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng trung

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Trần Minh Sơn
Trần Minh Sơn

Số thẻ Hội viên: HAN101100829

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-07-2025

Số thẻ HDV: 101100829

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-11-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 21 năm

12