Giới thiệu

Hội hướng dẫn viên Du lịch TP. Hà Nội

Chi hội Hội Hướng dẫn viên Du lịch thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-HHDLVN ngày 29/11/2017 của BCH Hiệp Hội Du lịch Việt Nam và được chuyển giao về trực thuộc Hiệp Hội Du lịch TP. Hà Nội theo Quyết định số 11/QĐ-HHDLVN ngày 08/01/2018.
Ngày 27/01/2018, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP.Hà Nội đã ký Nghị Quyết số 90/NQ-BTV để kiện toàn nhân sự Ban chấp hành lâm thời Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP. Hà Nội gồm 15 thành viên với nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động, tổ chức phát triển Hội viên và chuẩn bị tổ chức Đại hội chính thức lần thứ nhất.
Ban chấp hành Chi hội lâm thời đã xây dựng Quy chế hoạt động Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP.HCM và được Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP. Hà Nội phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết Định số 170/VP.HTA ngày 31/01/2018.
Đến cuối tháng 05/2018, đã có hơn 400 anh chị Hướng dẫn viên Du lịch đăng ký gia nhập Chi hội và Ban chấp hành Chi hội lâm thời đã xét duyệt kết nạp Hội viên và cấp Giấy chứng nhận cho 152 anh chị có đủ điều kiện, các anh chị còn lại sẽ tiếp tục xét kết nạp sau Đại hội.
Ngày 30/05/2018, Đại hội Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP. Hà Nội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã được tổ chức thành công, Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ của Chi hội trong nhiệm kỳ I, Quy chế hoạt động, Quy chế quản lý tài chánh và mức thu Hội phí, lệ phí của Hội viên. 
Sau Đại hội, Ban Thường trực và Ban chấp hành Chi hội đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia các Tổ chuyên môn, triển khai việc xây dựng website Chi hội Hướng dẫn viên TP. Hà Nội, cấp Thẻ Hội viên cho các anh chị đã kết nạp; tích cực tham gia Dự án phân hạng Hướng dẫn viên Du lịch thành phố; và một số hoạt động khác về truyền thông, về phát triển hội viên và thiết thực chăm lo cho hội viên trong sáu tháng cuối năm 2018.
Ban chấp hành Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP. Hà Nội sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và thiết tha mời gọi các anh chị Hướng dẫn viên Du lịch thành phố cùng tham gia hoạt động với chúng tôi.
Thay mặt hội !

Ban cố vấn

Thành viên Ban cố vấn Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

(Chưa có thông tin hiển thị)

Ban chấp hành

Ban chấp hành Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Trung Quân Chủ Tịch 0888233838 trungquan@avi.com.vn
2 Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ Tịch 0913386446 hauvannguyen@gmail.com
3 Vũ Thái Chính Phó Chủ Tịch 0913503883 vuthaichinh@yahoo.com
4 Vũ Ngọc Thịnh Phó Chủ Tịch 0917868506 vungocthinh@gmail.com
5 Nguyễn Tiến Đạt Phó Chủ Tịch 0912069530 dat.nguyentien@tranviet.com
6 Trần Đức Phong Ủy viên 0913571247 tdpvn119@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hải Nguyệt Ủy viên 0988159229 nguyetanhtravel76@gmail.com
8 Dương Hồng Tuấn Ủy viên 0962018689 tuandulich@gmail.com
9 Vũ Đức Hùng Ủy viên 0902661586 hungvd.unitour@gmail.com
10 Nguyễn Hồng Nguyên Ủy viên 0979267392 nguyen@hanoiyourist-travel.com
11 Nguyễn Quỳnh Mai Ủy viên 0942378866 mainq@redtour.vn
12 Lê Thu Hằng Ủy viên 0982049292 hanglt@easyvietravel.com
13 Vũ Tuấn Phong Ủy viên 0988047135 operation@pystravel.com
14 Nguyễn Minh Thắng Ủy viên 0912095098 minhthang.nguyen@buffalotours.com

Tổ chuyên môn

Thành viên tổ chuyên môn Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

(Chưa có thông tin hiển thị)

Văn phòng đại diện

Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

(Chưa có thông tin hiển thị)