Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Thành Đông
Nguyễn Thành Đông

Số thẻ Hội viên: HAN231190080

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 231190080

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 15-04-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Hữu Cường

Số thẻ Hội viên: HAN101226519

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101226519

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-06-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 0 năm

2

Hoàng Phương Nam
Hoàng Phương Nam

Số thẻ Hội viên: HAN201203330

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 201203330

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 01-01-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 4 năm

3

Hoàng Quốc Dân
Hoàng Quốc Dân

Số thẻ Hội viên: HAN130160146

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 130160146

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-06-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 7 năm

4

Đỗ Hồng Nhật
Đỗ Hồng Nhật

Số thẻ Hội viên: HAN101122262

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-04-2025

Số thẻ HDV: 101122262

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-09-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

5

Hoàng Ngọc Thiệp
Hoàng Ngọc Thiệp

Số thẻ Hội viên: HAN101111871

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-04-2025

Số thẻ HDV: 101111871

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-05-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 12 năm

6

Phạm Văn Thống
Phạm Văn Thống

Số thẻ Hội viên: HAN101195610

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-04-2025

Số thẻ HDV: 101195610

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-07-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 6 năm

7

Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi

Số thẻ Hội viên: HAN101206006

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-04-2025

Số thẻ HDV: 101206006

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-08-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 05 năm

8

Vũ Thị Ngọc
Vũ Thị Ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN101236873

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101236873

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-11-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 8 năm

9

Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân

Số thẻ Hội viên: HAN101122132

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-04-2025

Số thẻ HDV: 101122132

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-08-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 11 năm

10

Chu Minh Quân
Chu Minh Quân

Số thẻ Hội viên: HAN101195684

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-04-2025

Số thẻ HDV: 101195684

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-03-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Vũ Công Huy
Vũ Công Huy

Số thẻ Hội viên: HAN101195418

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-04-2025

Số thẻ HDV: 101195418

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-08-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 04 năm

12