Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Huy Tân
Nguyễn Huy Tân
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173846

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101173846

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-08-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 9 năm

1

Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN131100120

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 31-10-2023

Số thẻ HDV: 131100120

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-08-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 14 năm

2

Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Chiến Thắng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101566

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101101566

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-09-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

3

Nguyễn Danh Quế
Nguyễn Danh Quế

Số thẻ Hội viên: HAN101142950

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-10-2024

Số thẻ HDV: 101142950

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-03-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 07 năm

4

Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201192895

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 201192895

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 01-08-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

5

Ngô Thị Thuý Lan
Ngô Thị Thuý Lan
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101216392

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101216392

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-11-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 2 năm

6

Phạm thị thu trang
Phạm thị thu trang
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133190360

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 133190360

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-11-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 01 năm

7

Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN148141002

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-10-2023

Số thẻ HDV: 148141002

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-09-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

8

Bùi Công Tùng
Bùi Công Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN101163581

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-04-2025

Số thẻ HDV: 101163581

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-04-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 8 năm

9

Lê Minh Sơn
Lê Minh Sơn

Số thẻ Hội viên: HAN101132600

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-04-2026

Số thẻ HDV: 101132600

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-06-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 6 năm

10

Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163318

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-10-2023

Số thẻ HDV: 101163318

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-09-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Năm kinh nghiệm: 7 năm

11

Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Văn Cương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101153186

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-10-2023

Số thẻ HDV: 101153186

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-04-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 7 năm

12