Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Vũ Viết Thôi
Vũ Viết Thôi
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100152

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101100152

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-08-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Đinh Văn Hiếu
Đinh Văn Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184747

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-10-2023

Số thẻ HDV: 101184747

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-03-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

2

Trần Thị Huyền
Trần Thị Huyền
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN156180859

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 156180859

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-04-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 02 năm

3

Ngô Tiến Dũng
Ngô Tiến Dũng

Số thẻ Hội viên: HAN101111804

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-05-2025

Số thẻ HDV: 101111804

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-07-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 9 năm

4

Vũ Anh Dũng
Vũ Anh Dũng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201203266

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-10-2023

Số thẻ HDV: 201203266

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 15-01-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

5

Phạm Văn Chung
Phạm Văn Chung

Số thẻ Hội viên: HAN101101659

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-02-2025

Số thẻ HDV: 101101659

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-12-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 09 năm

6

Ngô Minh Tuấn
Ngô Minh Tuấn

Số thẻ Hội viên: HAN101100848

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-05-2025

Số thẻ HDV: 101100848

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-07-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 17 năm

7

Hà Đình Hoàn
Hà Đình Hoàn
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101174033

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101174033

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-10-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 15 năm

8

Giang thị Thơm
Giang thị Thơm
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133130271

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 133130271

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-04-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 07 năm

9

Lưu Thị Toàn
Lưu Thị Toàn
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101111903

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101111903

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-07-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 10 năm

10

Khổng Thị Bích Ngọc
Khổng Thị Bích Ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN101163345

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-09-2024

Số thẻ HDV: 101163345

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-03-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

11

Đặng Thị Ngát
Đặng Thị Ngát
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173748

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101173748

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-01-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

12