Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh

Số thẻ Hội viên: HAN101101526

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-10-2024

Số thẻ HDV: 101101526

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-09-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 10 năm

1

Lê Quang Thái
Lê Quang Thái

Số thẻ Hội viên: HAN122100103

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-09-2024

Số thẻ HDV: 122100103

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-02-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng pháp

Năm kinh nghiệm: 11 năm

2

Hoàng Thị Kiều Oanh
Hoàng Thị Kiều Oanh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101181

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-10-2023

Số thẻ HDV: 101101181

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-08-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 21 năm

3

Tô Việt Hùng
Tô Việt Hùng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100733

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-10-2023

Số thẻ HDV: 101100733

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-10-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 17 năm

4

Chu Văn Thanh
Chu Văn Thanh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163678

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-10-2023

Số thẻ HDV: 101163678

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 26-12-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 3 năm

5

Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long

Số thẻ Hội viên: HAN101100918

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101100918

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-03-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 14 năm

6

Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195037

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-10-2023

Số thẻ HDV: 101195037

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-06-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 4 năm

7

Lê Xuân Hiểu
Lê Xuân Hiểu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101153220

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-10-2023

Số thẻ HDV: 101153220

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-02-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 5 năm

8

Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn

Số thẻ Hội viên: HAN137100107

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-02-2025

Số thẻ HDV: 137100107

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-04-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Nguyễn Trọng Lợi
Nguyễn Trọng Lợi
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101433

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-10-2023

Số thẻ HDV: 101101433

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-04-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

10

Trần Văn Sang
Trần Văn Sang
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN226190186

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-10-2023

Số thẻ HDV: 226190186

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-08-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 08 năm

11

Đỗ Thị Hà
Đỗ Thị Hà
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201213464

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-10-2023

Số thẻ HDV: 201213464

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 21-04-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 03 năm

12