Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Thế Hưng
Nguyễn Thế Hưng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100409

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-09-2023

Số thẻ HDV: 101100409

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 26-03-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 22 năm

1

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành

Số thẻ Hội viên: HAN101142707

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-07-2024

Số thẻ HDV: 101142707

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-10-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 18 năm

2

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi

Số thẻ Hội viên: HAN148180282

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-09-2024

Số thẻ HDV: 148180282

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-09-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 4 năm

3

Nguyễn Văn Bằng
Nguyễn Văn Bằng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173981

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-09-2023

Số thẻ HDV: 101173981

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-07-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, không

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Lưu Đức Thiện
Lưu Đức Thiện

Số thẻ Hội viên: HAN101195536

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-09-2024

Số thẻ HDV: 101195536

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-07-1972

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 25 năm

5

Cao Duy Thịnh
Cao Duy Thịnh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163580

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-09-2023

Số thẻ HDV: 101163580

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-08-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 4 năm

6

Chử Quỳnh Trang
Chử Quỳnh Trang
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN230190200

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-09-2023

Số thẻ HDV: 230190200

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 28-06-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

7

Lê Anh Tú
Lê Anh Tú

Số thẻ Hội viên: HAN101195531

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-12-2024

Số thẻ HDV: 101195531

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-09-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng Hàn Quốc

Năm kinh nghiệm: 4 năm

8

Nguyễn Văn Bắc
Nguyễn Văn Bắc

Số thẻ Hội viên: HAN148190195

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-11-2024

Số thẻ HDV: 148190195

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-02-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Trần Tiến Dũng
Trần Tiến Dũng

Số thẻ Hội viên: HAN101132577

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-03-2025

Số thẻ HDV: 101132577

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 31-08-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 11 năm

10

Long Văn Thiết
Long Văn Thiết

Số thẻ Hội viên: HAN101132619

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-01-2026

Số thẻ HDV: 101132619

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-10-1974

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 07 năm

11

Bùi Anh Dũng
Bùi Anh Dũng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101142724

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-12-2022

Số thẻ HDV: 101142724

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-10-1967

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Bulgarian

Năm kinh nghiệm: 07 năm

12