Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Bùi Văn Thọ
Bùi Văn Thọ

Số thẻ Hội viên: HAN101195126

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-02-2025

Số thẻ HDV: 101195126

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-03-1975

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 20 năm

1

Nguyễn Như Thắng
Nguyễn Như Thắng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184897

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-12-2022

Số thẻ HDV: 101184897

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-07-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Năm kinh nghiệm: 3 năm

2

Nguyễn Xuân Phấn
Nguyễn Xuân Phấn

Số thẻ Hội viên: HAN101100443

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-05-2025

Số thẻ HDV: 101100443

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-01-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 12 năm

3

Lê Mạnh Hiểu
Lê Mạnh Hiểu

Số thẻ Hội viên: HAN101100609

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-03-2025

Số thẻ HDV: 101100609

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-05-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

4

Đỗ Thế Huy
Đỗ Thế Huy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201213469

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-10-2023

Số thẻ HDV: 201213469

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-04-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

5

Hoàng Văn Đại
Hoàng Văn Đại
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201172173

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-10-2023

Số thẻ HDV: 201.172.173

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 20-03-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 7 năm

6

Trần Văn Khánh
Trần Văn Khánh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100460

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-10-2023

Số thẻ HDV: 101100460

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-11-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 17 năm

7

Phạm Thị Thu Hà
Phạm Thị Thu Hà
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163337

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-11-2023

Số thẻ HDV: 101163337

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-01-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, không

Năm kinh nghiệm: 3 năm

8

Ngô văn Tiến
Ngô văn Tiến
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101111689

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-10-2023

Số thẻ HDV: 101111689

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-12-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Đào Quang Hưng
Đào Quang Hưng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100575

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-10-2023

Số thẻ HDV: 101100575

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-12-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 15 năm

10

Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184804

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-10-2023

Số thẻ HDV: 101184804

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-03-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, English

Năm kinh nghiệm: 15 năm

11

Trần Xuân Hiếu
Trần Xuân Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100482

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-10-2023

Số thẻ HDV: 101100482

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-07-1958

Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Anh

Năm kinh nghiệm: 17 năm

12