Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Đức Thắng
Lê Đức Thắng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101153148

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101153148

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 31-07-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

1

Trần Văn Thắng
Trần Văn Thắng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133140290

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 133140290

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-11-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 5 năm

2

Hoàng kim Anh
Hoàng kim Anh

Số thẻ Hội viên: HAN101101445

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-04-2026

Số thẻ HDV: 101101445

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-06-1970

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 9 năm

3

Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182710

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-10-2023

Số thẻ HDV: 201182710

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 17-10-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

4

Đồng Minh Trung
Đồng Minh Trung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101501

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 101101501

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-02-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Khách Pháp

Năm kinh nghiệm: 14 năm

5

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163298

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-10-2023

Số thẻ HDV: 101163298

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-08-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

6

Nguyễn Đức Thiệp
Nguyễn Đức Thiệp
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184646

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-10-2023

Số thẻ HDV: 101184646

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-01-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 5 năm

7

Doãn Văn Hào
Doãn Văn Hào
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163646

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-10-2023

Số thẻ HDV: 101163646

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-10-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Năm kinh nghiệm: 4 năm

8

Trần Thu Hảo
Trần Thu Hảo

Số thẻ Hội viên: HAN201203359

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2024

Số thẻ HDV: 201203359

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 08-08-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101111705

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-10-2023

Số thẻ HDV: 101111705

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-02-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 8 năm

10

Vũ Đình Tiến
Vũ Đình Tiến

Số thẻ Hội viên: HAN146171049

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-08-2024

Số thẻ HDV: 146171049

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-11-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, TIẾNG NGA

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Vũ Thị Chung
Vũ Thị Chung

Số thẻ Hội viên: HAN156170626

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-02-2026

Số thẻ HDV: 156170626

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-02-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 4 năm

12