Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Phạm Văn Tuấn
Phạm Văn Tuấn

Số thẻ Hội viên: HAN201193053

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-06-2025

Số thẻ HDV: 201193053

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 13-07-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

1

Trần Hoàng Long
Trần Hoàng Long
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100594

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2023

Số thẻ HDV: 101100594

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-11-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 15 năm

2

Võ Thị Hiền
Võ Thị Hiền

Số thẻ Hội viên: HAN140190206

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-11-2024

Số thẻ HDV: 140190206

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-02-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 04 năm

3

Lê Thị Hải Yến
Lê Thị Hải Yến

Số thẻ Hội viên: HAN101111724

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-01-2025

Số thẻ HDV: 101 111 724

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-04-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 12 năm

4

Bùi Huy Giảng
Bùi Huy Giảng

Số thẻ Hội viên: HAN101101595

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-11-2025

Số thẻ HDV: 101101595

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-11-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 10 năm

5

Lương Thị Huế
Lương Thị Huế

Số thẻ Hội viên: HAN101122154

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-10-2024

Số thẻ HDV: 101122154

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-04-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

6

Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Huyền

Số thẻ Hội viên: HAN101100617

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-01-2026

Số thẻ HDV: 101100617

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-07-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 10 năm

7

Phạm Thị Khuyên
Phạm Thị Khuyên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101112050

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-10-2023

Số thẻ HDV: 101112050

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-09-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 10 năm

8

Nguyễn Anh Chung
Nguyễn Anh Chung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100157

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-10-2023

Số thẻ HDV: 101100157

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-01-1975

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 22 năm

9

Nguyễn Đăng Quế Mỹ
Nguyễn Đăng Quế Mỹ
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101142931

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2023

Số thẻ HDV: 101142931

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-03-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 6 năm

10

Vũ Quốc Trưởng
Vũ Quốc Trưởng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN230190194

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2023

Số thẻ HDV: 230190194

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-02-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 05 năm

11

Nguyễn Thị Hiếu
Nguyễn Thị Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201120326

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2023

Số thẻ HDV: 201120326

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-02-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 10 năm

12