Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Danh Vũ
Lê Danh Vũ
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195746

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-10-2023

Số thẻ HDV: 101195746

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-08-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Vương Thị Thanh Huyền
Vương Thị Thanh Huyền

Số thẻ Hội viên: HAN101153159

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-02-2025

Số thẻ HDV: 101153159

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-07-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 5 năm

2

Trần Thị Vân Kiều
Trần Thị Vân Kiều

Số thẻ Hội viên: HAN101101480

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-01-2026

Số thẻ HDV: 101101480

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-03-1974

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 26 năm

3

Nguyễn Thị Phương Giang
Nguyễn Thị Phương Giang

Số thẻ Hội viên: HAN101100844

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-04-2026

Số thẻ HDV: 101 100 844

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-07-1975

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 20 năm

4

Trần Văn Thọ
Trần Văn Thọ

Số thẻ Hội viên: HAN101132463

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-07-2025

Số thẻ HDV: 101132463

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-02-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 7 năm

5

Nguyễn Hải Phong
Nguyễn Hải Phong

Số thẻ Hội viên: HAN101174120

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2026

Số thẻ HDV: 101174120

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-07-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 6 năm

6

Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Cao Cường

Số thẻ Hội viên: HAN101101153

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-09-2024

Số thẻ HDV: 101101153

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-07-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 17 năm

7

Phạm Thị Thu Hường
Phạm Thị Thu Hường
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101142808

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101142808

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-09-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Năm kinh nghiệm: 3 năm

8

Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình

Số thẻ Hội viên: HAN101205936

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-03-2025

Số thẻ HDV: 101205936

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-07-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Nguyễn Thị Hiểu Lan
Nguyễn Thị Hiểu Lan
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201192861

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 201192861

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 26-01-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

10

Nguyễn Kiều Chinh
Nguyễn Kiều Chinh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201213497

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 201213497

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 02-10-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 0 năm

11

Nguyễn Ngọc Kiên
Nguyễn Ngọc Kiên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN291210027

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 291210027

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 23-07-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

12