Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Trần Thanh Thoả
Trần Thanh Thoả
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100159

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-10-2023

Số thẻ HDV: 101100159

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-08-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Trần Thị Thu Thảo Huyền
Trần Thị Thu Thảo Huyền

Số thẻ Hội viên: HAN179121754

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-04-2026

Số thẻ HDV: 179121754

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 31-08-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

2

Trần Quang Ngọc
Trần Quang Ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN179111491

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-04-2025

Số thẻ HDV: 179111491

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-10-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 15 năm

3

Nguyễn Duy Chính
Nguyễn Duy Chính

Số thẻ Hội viên: HAN101100718

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-06-2025

Số thẻ HDV: 101100718

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-10-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 09 năm

4

Lê Duy Hòa
Lê Duy Hòa

Số thẻ Hội viên: HAN101142952

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-02-2025

Số thẻ HDV: 101142952

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-03-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 7 năm

5

Nguyễn Đình Tứ
Nguyễn Đình Tứ

Số thẻ Hội viên: HAN101100278

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-05-2025

Số thẻ HDV: 101100278

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-06-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 15 năm

6

Nguyễn Hữu Diện
Nguyễn Hữu Diện
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100887

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101100887

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-06-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung cơ bản

Năm kinh nghiệm: 9 năm

7

Mạc Thanh Tùng
Mạc Thanh Tùng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN222150225

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 222150225

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 09-10-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 7 năm

8

Phạm Văn Phúc
Phạm Văn Phúc
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195249

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101195249

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-07-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường

Số thẻ Hội viên: HAN101163409

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-10-2024

Số thẻ HDV: 101163409

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-05-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 11 năm

10

Đặng Thị Ngà
Đặng Thị Ngà
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101122329

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101122329

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-09-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, không

Năm kinh nghiệm: 6 năm

11

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung

Số thẻ Hội viên: HAN101101237

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-04-2025

Số thẻ HDV: 101101237

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-07-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 9 năm

12