Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Thành An
Nguyễn Thành An
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195383

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 101195383

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-11-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Hoàng Văn Đỗ
Hoàng Văn Đỗ

Số thẻ Hội viên: HAN101195337

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-09-2024

Số thẻ HDV: 101195337

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-06-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng trung

Năm kinh nghiệm: 05 năm

2

Bùi Ngọc Diệp
Bùi Ngọc Diệp
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173897

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101173897

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-10-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 3 năm

3

Lê thành chung
Lê thành chung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101194965

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101194965

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-11-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 2 năm

4

Phan Thị Xiêm Nhung
Phan Thị Xiêm Nhung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101153083

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101 153 083

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-03-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Thái, Tiếng Thái

Năm kinh nghiệm: 7 năm

5

Chu Văn Hòa
Chu Văn Hòa

Số thẻ Hội viên: HAN101100689

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-04-2025

Số thẻ HDV: 101100689

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-06-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

6

Lèo Văn Hiệp
Lèo Văn Hiệp

Số thẻ Hội viên: HAN201151443

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-09-2024

Số thẻ HDV: 201151443

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-11-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 07 năm

7

Nguyễn Duy Long
Nguyễn Duy Long

Số thẻ Hội viên: HAN101100791

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2024

Số thẻ HDV: 101100791

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-07-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 14 năm

8

Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184567

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101184567

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-03-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

9

Nguyễn Nam Thắng
Nguyễn Nam Thắng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173895

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101173895

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-08-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

10

Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101111769

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101111769

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-04-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 20 năm

11

Nguyễn Hoàng Tú
Nguyễn Hoàng Tú
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182751

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 201182751

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-07-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 12 năm

12