Tin tức

Hội hướng dẫn viên tại Hà Nội

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.

2021-11-04 00:06:21 -

Ngày 28/10/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 733/2021/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.
Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Từ khóa: