Tin tức

Hội hướng dẫn viên tại Hà Nội

Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021

Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021

2021-11-26 11:29:18 -

Ngày 22/11/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 1211/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Từ khóa: