Tin tức

Hội hướng dẫn viên tại Hà Nội

Sở du lịch Hà Nội tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch bằng hình thức trực tuyến tháng 11 năm 2021

Sở du lịch Hà Nội tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch bằng hình thức trực tuyến tháng 11 năm 2021

2021-11-04 00:13:21 -

Ngày 02/11/2021, Sở Du lịch thành phố Hà Nội ra công văn số 1508/SDL-QLLH về việc tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch bằng hình thức trực tuyến tháng 11 năm 2021

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm

Từ khóa: